KANAL TEDAVİSİ YAPTIRANLARIN BİLMESİ GEREKENLER

kanal-tedavisi-endoKANAL TEDAVİSİ YAPTIRANLARIN BİLMESİ GEREKENLER, Sağlıklı dişler, tüm vücudumuzun sağlığı için gereklidir. Dişlerin bakım ve temizliği düzenli yapılmadığında dişlerde tartar, renk değişimi, çürük gibi sorunlar yaşanır. Bunların en ciddisi ise diş çürükleridir.

Dişte oluşan çürük zamanla dişin içindeki damar ve sinirlerden oluşan canlı dokuya yaklaştığında çürüğe sebep olan bakterilerin oluşturduğu asitler bu dokuyu yani pulpayı etkiler ve tedavi edilmezse pulpayı öldürür. Pulpanın iyileşemeyecek şekilde zarar görmesi halinde uygulanan tedavi yöntemine kanal tedavisi adı verilir. Endodonti olarak da ifade edilen bu tedavi yönteminde amaç sağlığı bozulan bir dişin temizlenerek ağızda tutulmasını sağlamaktır. Dişin içindeki sinirlerin alınması ve bakterilerden arındırıldıktan sonra genişletilmiş kanalların doldurulmasına dayalı bu tedavi yöntemi sayesinde dişin estetik ve işlevsel açıdan devamlılığı sağlanır. Kanal tedavisi yaptıranlar diş kaybını önlemek suretiyle hem maddi açıdan kişiyi zorlayacak farklı tedavilerin önlemini almış olur hem de tedavi süreci daha uzun ve acılı yöntemlerden kurtulmuş olur.

Kanal tedavisinin ilk aşaması tedavinin ağrısız olması için dişe anestezi yapılmasıyla başlar. Ardından çürük temizlenir ve pulpadaki hastalıklı sinir ve doku artıkları temizlenir. Kök ucuna kadar genişletilen kanallar uygun dolgu malzemeleri ile doldurulur. Eğer tedavi birden çok seansta tamamlanacaksa seanslar arasında dişe geçici dolgu yapılır. Tedavinin tamamlanmasıyla dişteki madde kaybına bağlı olarak dolgu ya da kaplama ile diş yenilenir. Kanal tedavisi yaptıranların tedavi seansları arasında ağrı veya yüzde şişme gibi nadir şikayetleri olabilir. Bu tarz şikayetlerin kaynağı bakterilerin oluşturduğu reaksiyondur ve hekiminizin yapacağı pansumanlarla düzeltilir. Pansuman araları gereğinden fazla uzatılmamalıdır. Aksi takdirde yeni bakteriler oluşabilir.Tedavi süresince dikkat edilmesi gereken diğer noktaları şöyle maddeleyebiliriz:

  • Tedavi sırasında uygulanan lokal anestezi nedeniyle oluşan uyuşukluk nedeniyle farkında olmadan dil, dudak veya iç yanak gibi bölgeler ısırılabilir. Bu nedenle anestezi etkisindeyken bir şeyler yemek ya da aşırı sıcak-soğuk içecekler içmek doğru değildir.
  • Kanal tedavisi seansları arasında dişte geçici dolgu bulunduğundan dişinizi sert gıdalar yemek için kullanmak doğru değildir. Dişin üzerine daimi restorasyon yapılana kadar kırılgan olduğu unutulmamalıdır. Hatta tedavi yapılan dişin üzerine dışarıdan kuvvet gelmemesine de dikkat etmek gerekir.
  • Tedavi sırasında yapılan geçici dolgular sertleştiklerinde bile kolay aşınabilen, kırılabilen maddelerdir. Bu maddeler kırılırken etrafındaki diş dokusu çok incelmişse dişi de kırabildiğinden tedavi süresince çenenin diğer kısmının kullanılması daha doğru olur.
  • Geçici dolgu yapıldığında ağrısı geçen birçok hasta tedaviyi yarım bırakabiliyor. Ağrının geçmiş olması tedavinin tamamlandığı anlamına gelmez. Bu ihmal tedavisi yarım kalmış bir dişin birkaç ay sonra çekilmesine sebep olur. Bu nedenle tedavi sürecinin aksatılmadan tamamlanması gerekir. Kanal tedavisinin süresi dişteki sorunun büyüklüğüne göre değişir. Bazen tek seansta tamamlanabileceği gibi bazen birçok seans gerekebilir. Tedavinin tamamlanma ölçütü dişteki enfeksiyonun iyileştirilmesidir. Tedavi, dokulardaki iyileşme tamamlanana kadar devam eder. Bu süreç ortalama 2-3 seanstır.
  • Kanal tedavisi gören dişler canlılığını yitirdiği için diğer dişlere oranla daha kırılgandırlar. Bu nedenle tedavi süreci tamamlandıktan sonra hekiminizin size uygun olarak belirleyeceği porselen kron, porselen dolgu gibi bir uygulamayla kanal tedavisinin restore edilmesi dişinizi uzun yıllar kullanabilmeniz için önemlidir.

Kanal tedavisi yaptıranların en çok endişe duyduğu noktalardan biri de sürecin ne kadar ağrılı geçeceğidir. Tedavi öncesi uygulanan lokal anestezi sayesinde ağrı hissedilmez. Basit bir dolgudan farklı yanı tedavi sürecinin biraz daha uzun olmasıdır. Tedavi bittikten sonra doğal dokulardaki dejenerasyon birkaç gün süreceği için dişin üzerine bastırıldığında ağrı olabilir. Hekimin önereceği ağrı kesici ve ödem çözücü özelliklere sahip bir ilaç bu şikayeti ortadan kaldıracaktır. Tedavi sonrası yaşanabilecek bir başka sorun yüzde veya dişin olduğu bölgede şişliktir. Bu durumda da hekiminizin yönlendirmesi ile bir antibiyotik kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

Kanal tedavisi yaptıran kişi tedavinin bitiminde yapılan kalıcı dolguda yükseklik hissedebilir. Bu durumda hekime başvurarak dolgudaki sorunun giderilmesini istemelidir. Kanal tedavisi yapılmış dişlerde bulunan dolgular zamanla aşınabilir. Aşınmış olmasına rağmen dişin tabanında bulunuyor ve kanalları kapatıyorsa sorun olmaz. Ancak büyük bir kısmı aşınmışsa ve kanalları kapatmıyorsa dolgunun yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde dişin tamamen kaybedilmesi söz konusudur.

Çürümüş bir dişin çekilmesi çok kolay bir işlemdir. Önemli olan kanal tedavisi başarılı şekilde yapılmış bir dişin uzun yıllar kullanılabilmesidir. Ağızda kanal tedavisi yapılarak kalan diş, ölü olsa da en azından kendi dişiniz olarak çiğnemeye yardım edecek, estetiği bozmayacaktır. Tedavi görmüş bir dişin çürüme veya kırılma riskinin sağlam bir dişinkinden fazla olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Ancak tedavisi yapılan dişin tekrar çürümesini önleyici tedbirler alınırsa, kanal tedavili diş ömür boyu bile ağızda kalabilir. Alınabilecek en önemli tedbir ise diğer dişlere uygulanan temizlik ve bakımın tedavisi yapılmış dişlere de uygulanmasıdır. Ayrıca düzenli olarak yapılan doktor kontrolleri de alınacak ve olması gereken diğer bir tedbirdir.

Kanal Tedavi ve Sonuç Ağrıları

kanal-tedavisi-6Kanal Tedavi ve Sonuç Ağrıları, Her gün dişlerimizi fırçalamalıyız hem de iki defa diyen diş doktorlarının inadına sözünü dinlemeyen hastalara uygulanan en son diş kurtarma yöntemidir kanal tedavisi. Diş kökünün oluştuğu yerdeki merkezin çürüme çapının çok arttığı durumlarda, kurtarıcı kanal iltihap giderilmesi işlemidir ve de uygulanan ilaç işlemleri ile hastalıklı bölgenin iltihabının kurutulup acının son verilmesi ve de en son işlem olan dişin çekilmesini önlemek uygulamasıdır.

Tıp dilinde bu hastalıklı bölge pulpa adıyla adlandırılır. Ve bu canlı bölgede oynamalar yapılıp ya da bölgedeki dokunun alınıp, kalan diş yüzeyinin üstünün dolgu ile kapanması ile eski sağlamlığına döndürülür. Bu sayede iltihapla kaplı olan ve aşırı derecede olan diş kurtarılır ve eski işlevine döner. Yerken duyduğumuz acının ve kokunun tedavisinin en son uygulanacağı yöntemdir.

Dolguya cevap vermeyen hala ağrımaya devam eden dişin iç kısımları çürümeye devam ediyor demektir. Böyle durumlarda mevcut dolgu çıkartılıp kanal tedavisi işlemine başlanılır. Lokal anestezi yöntemi olmadan yapılamayan bu uygulama en küçük çaplı diş ameliyatı operasyonudur, anestezi uygulandıktan sonra dişin tabakasının alınması işlemi başlar. Yani dişin aşırı çürüme ve buna karşın alınmayan önlemler sonucunda gücü azalır ve sistemi çöker, böylelikle de bu ortamda iltihabi durumlara sebep olan mikroplar çoğalır. Vücudumuzun herhangi bir yerinde etki gösteren antibiyotikler bu tedavi için en başta iltihap kurutucu işlemini görür ve bakterinin kalmadığı çürük diş ortamında işlem başlar. Dişin sağlamlığının temeli köküdür. Sağlam olmayan bir kökte oluşan ağrı kanal tedavisini gerektiren baş durumdur. Dişin bu durumunu İspatı açısından çekilen filmde hem iltihap varlığı belirlenmekte hem de kökün yapısı ya da gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşılmakta ve uygulanacak kanal tedavisi dozajına karar verilmektedir. Antibiyotikle iyileştirilen bölge küçük enjektelerle 2 ya da 3 seans uygulamasıyla oradaki pulpanın temizlenmesi ve akabinde de açık kalan kısımın dolgu malzemesiyle kapatılmasıyla son bulur. Eğer ki geç kalınmış bir uygulama ise bu işlem, diş iltihap merkezi olacak ve savunmasız halde çekilmesine göz yumulacaktır.

Tabii ki de her kanal tedavisi sonrası ağrı kesilecek, diş bu uygulamaya tepki verecek diye bir sonuç kesin değildir ve cevap vermeyen kanal tedavisi uygulama sonunda diş çekilme pozisyonuna da varabilir. Ya da yeterli miktarda verilmeyen kanal ilaç durumlarında da dişte his ortamı artıp, sıcağa soğuğa daha fazla tepkime durumu ortaya çıkabilir. Bu da daha ağrılı bir ortam demektir ve tedaviye devam edilebilinir.

Peki, bir ya da iki seansta uygulanan kanal tedavisinin kalıcı olması için, kanal tedavisi sonucu ağrı durumuyla karşılaşılmaması için izlenen yollar nelerdir dersek? En başta uygulanılacak dişin iltihap durumunun sıfıra indirgenmesi sağlanma durumu, sonrasında bu iltihapsız dişteki aşırı his durumundaki tabakanın sağlıklı koşullarda seanslarla küçültülüp yok edilmesi, bu yok edilme işlemi sırasında geçici dolguların sağlamlığı ve işlem sonunda kullanılan dolgu maddesinin güvenilirliğidir. En son uygulanacak üzeri kapatma işlemi sağlamlığı bakımında geçici dolgular ile değil, sert kalıcı dolgu maddeleri ile sağlanmalıdır. İşlem sonunda dişteki tabaka olmayacağı için iyice incelmiş durumda olabilir. Çünkü hasta olan bu kısım dişin ısıya ve acıya en duyarlı olduğu bölgesidir. Açık olan bu bölgedeki en ufacık bir his, yanlış yapılan bir kaplamaya işaret olabilir. Ya da içerisi tam dolu olmadığı için, sert yiyecekler ile diş kırılmaları meydana gelebilir. Yemek sırasında zıt tındaki dişlerin yaptığı baskı da bu uygulanan dişin zararınadır. Yani uygulama sırasında yapılacak olan tedavinin önemi gibi, uygulama bittikten sonra da dişinizin korumasına da dikkat etmeniz gerekir. Tabii ki de uygulamanın akabinde üç ya da dört gün boyunca anestezi etkisini kaybettikten sonra kanal tedavi sonrası ağrıları oluşur. Bu hassasiyeti azaltmak için ağrı kesici tedavisi uygulanılacak durumu oluşabilir. Bu durumda size de düşen yeni bir ortak yaşama alışmaya çalışan dişinize baskı uygulamamaktır.

Ancak genel olarak ağrılı durum kanal tedavisinden önce yer etmiş bulunan iltihap ağrısıdır. Bu duruma cevap verecek olan tedavi ilk antibiyotik tedavisinin ardından uygulanacak kanal tedavisidir. Ve zaten bir kere işlem görmüş direncini yitirmiş olan diş, artık şartlara daha dayanıksızdır ve daha çok ilgi ister. İlk baş ilgi bakımından geçmektedir. Diş bakımınıza dikkat etmeli, düzenli fırçalamalı, diş ipi gibi diş temizleyici aksesuarları zamanlı kullanmalısınız. Ve diş doktoru kontrollerinizi zamanlı olarak gerçekleştirmelisiniz. İncelmiş bölge durumunda olan dişinize nazik davranmalı, ceviz gibi sert ürünleri kırmamaya özen göstermeli ve üzerinde baskı olacak şekilde yemeğinizi yememelisiniz. Ya da kanal tedavisi sonrası ağrı oluşmaması için de ısıya dikkat etmelisiniz. En çok sıcak soğuk hassasiyetine açık olan diş, bu uygulama sonunda hissizleştiği için acı duymasanız da etkisini bırakabilir ve daha sonraki zamanlara yayılma nüksedebilir. Yani kısaca artık bu dişiniz sizin mumya dişinizdir. Canlı olmadığı ve içi doldurulduğu için dış etkilere daha açıktır. Tabii ki biraz hassasiyetiniz ile mikrop kapmanın önüne geçebilir ya da nüksetmesine engel olabilirsiniz.

KANAL TEDAVİSİ GEREKLİLİK VE SÜRECİ

kanal-tedavisi-sonrasi-agriKANAL TEDAVİSİ GEREKLİLİK VE SÜRECİ, Ağız ve diş bakımı önemle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuya önem vermek ilerde oluşacak diş rahatsızlıklarını önleyip tedaviyi içinden çıkılmaz durumlara getirmemek açısından önemlidir.

Diş tedavileri hastalar tarafından üstüne çok düşülen bir konudur. Çeşitli nedenlerden dolayı dişlerde meydana gelen tahribat nedeniyle hastalar bunu tedavi ettirmek amacıyla doktorlara başvururlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri de dişte oluşan çürüklerdir. Hastalar çürük oluşmaya başladığı andan itibaren bunu önemsemeyip doktora gitmezse bu çürük dişin diğer bölümlerine dağılarak tedavi sürecini zorlaştıran bir aşamaya gelir. Bu noktada müdahale edilmeyen diş, çürüğün diş köküne kadar ilerleyip pulpaya zarar vermesiyle hastanın ağrıları paralellik gösterir. Hasta bu ağrı sebebiyle doktora başvurmak zorunda kalır. Ancak tedavinin erken başlaması ilerleyiş açısından önemlidir. Bu noktada pulpaya kadar sızan çürüğün etkisi dişin tedavisinin kanal tedavisi yöntemiyle yapılmasını gerektirir. Eskiden bu noktaya gelmiş dişin ağrısından kurtulmanın tek yolu dişin çekilmesiydi. Ancak şu an böyle bir durumda hastaya kanal tedavisi yöntemi uygulanıp dişini kaybetmeden ağrıdan kurtarılabilmektedir. Böylece hasta “kanal tedavisi sonrası”nda diş sayısı eksilmeden ve ağrı çekmeden tedavi sürecini atlatmış olur. Ancak yine belirtmek gerekir ki eğer hasta çürüğü fark edip doktora başvurursa yani ihmal etmezse bu sefer kanal tedavisine gerek duyulmayıp sadece dolgu yöntemiyle hasta dişini kurtarabilir.

 

Tedavinin esas amacı diş köklerinde bulunan pulpaları temizlemektir. Burada bütün sinirler ve damarların temizlenmesi için çeşitli malzemeler kullanılarak bu bölgedeki sıkıntı giderilir. Burada amaç enfeksiyona sebep olan kısımların temizlenmesidir. Bu sayede dişte ki şişlikler ve ağrılardan kurtulmak hedeflenmektedir. Son olarak dişe dolgu yapılarak ana diş görünümünde dolgulu diş oluşturulur. Genellikle kanal tedavisi uygulaması çürümüş dişlere uygulanan bir yöntemdir. Çürümenin ilk safhalarında önlem alınıp hekime başvurulmadığı için bu çürük dişler giderek kendine o alanda yer açarak dişin köklerine kadar etkiler. Burada önemli olan hastanın tedavisine en erken sürede başlanılmasıdır. Bu sayede tedavi süresi daha fazla kısaltılmış olup tedavi süreci hasta için kolaylaşacaktır. Diş ağrıları ya da diş minesinin şişmesi ya da enfeksiyon kapmış diş gibi sıkıntılarla doktora başvuran hastalara ilk müdahale olarak dişine röntgen çekilerek sorunlu dişin hangisi olduğu saptanır. Akabinde ise şayet kanal tedavisi yöntemi uygun görülmüşse bunun için dişin tedavisi planlanır. Bu amaçla dişe ilk tedavi de anestezi yöntemiyle uyuşturulup tedavi olurken hastanın bundan etkilenmemesi sağlanır. Daha sonra dişin çürümesiyle oluşan yerler temizlenir ve bu temizleme aşaması diş köklerine dek sürer. Bu diş köklerinin temizlenmesi esnasında çeşitli iğneler yardımıyla dişin köklerine temizleyici sıvı aktarılarak ve o bölümde yer alan sinirler temizlenerek tedavi süreci devam eder. Bütün enfeksiyonun temizlendiğine emin olunarak, dişe geçici beyaz malzemeden dolgu yerleştirilir. Daha sonra birkaç gün dişin dinlenmesi sağlanır. Dinlenen diş üzerine sahte dolgu çıkarılarak sürekli kullanacağı dolgu takılır. Tedavi süreci bittikten sonra bir süre yemek yememek gerekir ayrıca ağrılar bir süre devam edebilir. Bu da kökler de işlem yapıldığı için doğal ağrılardır doktorların önerdiği ağrı kesicilerle ağrı düşürülebilir. Eğer ağrı uzun süre devam ediyorsa muhakkak doktorunuza başvurunuz. Ayrıca “Kanal tedavisi sonrası” hasta yemek tüketirken dolgu olan dişini kullanmamalıdır. Böyle bir durum tedaviden dolayı hassaslık kazanmış dişin sorun çıkarmasına sebebiyet verip can sıkıcı durumlara yol açabilir.

 

Kanal tedavisine başlanırken eğer dişte enfeksiyondan kaynaklı bir şişlik vs. varsa bu noktada antibiyotik tedavisi uygulanır daha sonra hastanın diş minesi belirli bir seviyede sağlıklı hale getirildikten sonra esas tedaviye geçilmelidir. Asıl aşama uygulanırken tedaviyi tek sefer de uygulamak mümkün olmuyorsa birkaç kez belirli aralıklarla tedaviye gidilebilir. Bu diş köklerine verilen zararla doğru orantılıdır. Eğer hasta belli aralıklarla tedaviye devam edecekse tedavi aralarında besinleri çiğnemek için tedavi gören dişini kullanmaması gerekir. Bu esnada o dişi kullanmak çeşitli ağrı ve sancılara sebebiyet verebileceği gibi temizlenmiş olan dişin yapısı daha kırılgan olduğu için aynı zamanda dişe de zarar verebilir. Bunun dışında kanal tedavisinin uygulanması nedeniyle hassas bölgelerde kökler temizlendiği için anestezi etkisi bittikten sonra ağrılar olabilir. Böyle durumlarda dişin üzerine çeşitli nedenlerden dolayı basınç uygulamak o kısımda daha fazla ağrı hissedilmesine neden olur. Dişleri daha uzun zamanda verimli kullanabilmek için, kanal tedavisi sonrası da dolgu içeren diş ana dişi kadar dayanıklı olamayacağı için muhakkak ki hekimlerin bu konuda tavsiye ve önerileri dikkate alınıp söylediği şeyler uygulanmalıdır. Tedavi sonrasında oluşacak bir diğer unsurda uygulanan yöntem esnasında sinirler alındığı için zaman içerisinde diş biraz kararabilir. Şayet bu durumdan rahatsızlık duyuluyorsa dişin nasıl beyazlatılacağı ile alakalı bilgi doktorlardan alınabilir. Tedavi sonrasında oluşturulan diş ana dişten daha güçsüz olduğu için sonrasında bu dişi kullanırken daha dikkatli davranılmalıdır.

 

 

 

 

ANA DİŞLERİNİZİ KURTARMADA TEK ÇÖZÜM KANAL TEDAVİSİ

kanal-tedavisi-sonrasi-agriANA DİŞLERİNİZİ KURTARMADA TEK ÇÖZÜM KANAL TEDAVİSİ, Beden sağlığımızı gereğince yerine getirebilmemiz için öncelikle besinleri parçalama, çiğneme görevini üstlenen küçük kemik parçaları adı altında adlandırılan dişlerimizi koruma altına almamız gerekmektedir.

Ağız yoluyla alınan besinler çiğnenerek sindirimi kolaylaştırma görevini üstlenen dişlerin itina ile bakımıyla beraber temizliğinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çiğneme sırasında dişlerin arasında kalan birçok besin atığı bakteriler oluşturarak dişlerin doku bozukluklarını yaşamasına neden olmaktadır. Bu bozulan doku bozuklukları zamanla dişin işlevini yavaşlatarak çürümesine yol açmaktadır. Oluşan bu çürümelere zamanında müdahale edilerek önlenmezse diş kaybı yaşanması muhtemel bir durumdur. Temizliği sağlanamayan dişler oluşturduğu çürükler ile kişiye oldukça ağır ağrılar hissettirebilir ve bu ağrılar neticesinde besin alımları oldukça güçleşir. Kişinin kendi çabalarıyla uyguladığı basit yöntemler dişte oluşan çürüğün ağrısını tedavi etmeye yetmeyecek kadar güçsüzdür. Ağrısını hafifletse de tekrardan anlık kısa zaman zarfında ağrı tekrar kendini hissettirmektedir. Çünkü diş üzerinde oluşan bakteriler mikroorganizma üreterek oluşturdukları asitlerle dişin minesini eritme görevini gerçekleştirirler. Önemsenmeyen bu çürükler zamanla ilerleme göstererek dişin pulpa odasına yüklenerek dişin özüne ulaşmayı başarır. Sağladığı bu başarıyla diş kullanım canlılığını kaybeder. Tedavi için bir diş hekimine başvurulmadığı takdirde oluşan diş çürüğü dişin dışındaki kemiklere ulaşım sağlayarak kist ya da apse oluşumunu sağlayarak yüzde şişme olasılığını arttırır ve tedavi süresini uzun kılmaya neden olmanın yanında kişiye şiddetli ağrılar yaşatır. Oluşan bu derin çürüklerde kişinin taşıdığı ana diş kaybı yaşamaması için uygulanan tek yöntem kanal tedavisidir.

Peki, bu kanal tedavisi nedir? Çeşitli nedenlerden dolayı dişlerde oluşan çürüklerin diş pulpasında oluşturduğu geri dönüşümü imkânsız düzeyde olan durumlarda ya da dişlerin sert darbeler ile dişlerde oluşturduğu zararlardan dolayı, uygulanılan başka herhangi bir tedavi nedeniyle dişe aşırı kuvvet durumlarında, diş eti hastalıkları sonucunda ve diş gıcırdaması ya da sıkması sonucunda diş pulpasının zarar görmesi durumlarında gerekli duyulan bir tedavi yöntemidir.

Kanal tedavisi nedir? Konusuna biraz daha açıklılık getirmek gerekirse dişin içerisinde yer alan pulpadan bahsetmemiz gerekecektir. Dişin içerisinde yer alan kan damarları ve sinirleri içeren yumuşak bir dokuya sahip olan pulpalar dişin kök kenarlarına ve çene kemiğinin içerisindeki kök ucuna kadar uzanması nedeniyle dişin yaşam kaynağı noktasını oluşturarak büyük önem taşımaktadır. Dişlerde çok fazla kök ve kanallar bulunmasına karşın dişlerin sadece bir pulpal dokusu vardır. Dişlerde oluşan kırılma ya da çürüme sonucunda uzun süre bekletilerek gerçekleştirilmeyen tedaviler nedeniyle derinleşen diş çürükleri ve tranvalar birçok bakterilerin hassas olan bu pulpal noktasına ulaşmasına neden olur. Bunun sonucunda dişi kaybetmemek için uygulanan yöntem ise kanal tedavisidir. Kanal tedavisi var olan ana dişlerimizin kaybını önleyerek ömrünü uzun kılan bir tedavi yöntemidir. Uygulanılan bu kanal tedavisi yöntemiyle pulpal odalarında oluşan bu yoğun bakteri ve atıkları itina ile temizlenerek dişlerimizde bulunan kök kanallarından uzaklaştırma işlemi yapılmaktadır. Bu uygulanılan kanal tedavisi sonucunda diş çekilmesi önlenerek diş kaybı yaşanmasının önüne set çekilmektedir. Ağrıyan dişe gerektiği halde uygulanmayan kanal tedavisi pulpalların daha çok bakteriler ile sinir köklerine ulaşmasına sebebiyet vererek kişide şiddetli ağrılara ve dişi çeneye bağlayan kemiğe zarar vererek birçok sistemik rahatsızların yaşanmasını beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda da daha zamanlı işlemler yapılması gerektiğinden kişiyi oldukça yıpratacaktır ya da doğal dişlerini kaybetmek zorunda kalacaktır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise kanal tedavisinin sadece ağrıyan dişlere değil diş pulpalının geri dönüşülmez bir hal almasına neden olan herhangi bir durumda da uygulanıyor olmasıdır. Ağrıyan diş yaşattığı şiddetli ağrılardan sonra dinmesi halinde yapılmayan tedavi sonucunda diş zamanla nekroz olmaktadır. Oluşan bu nekroz bir süre sonra kaybolma durumunda tekrardan oluşan enfeksiyon şiddetlenerek kişinin yüzünde şişmelere sebep olmaktadır. Bu nedenle kanal tedavisi ihmal edilmemsi gereken bir tedavidir. Diş kökünün tedavisi kanal tedavisiyle gerçekleştirildiğinden diş kaybı önleme özelliğini taşımaktadır.

Kanal tedavisi nedir? Açıklamalarına nasıl uygulandığı şeklinde detaylar vererek sonuca ulaştırabiliriz. Öncelikle şiddetli ağrılarla çeşitli kliniklere başvuran kişiler diş kontrolünden geçerek ağrıya neden olan durum analiz edilir. Tedavi edilemeyen durumlarda kanal tedavisi uygulanmadan önce dişe bir lokal anestezi uygulanarak dişte tamamen bir uyuşma oluşumunun gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu uyuşma sonucunda dişe müdahale edilerek dişin içerisinde pulpa alınarak diş köklerinde yer alan kanalların şekillendirilmesi işlemi yapılmaktadır. Bu şekillendirme işleminin sonucunda mikroorganizmalardan itinayla arındırılmış olur. Böylece diş içerisindeki kanallar istenilen şekilde genişletilmiş olur. Daha sonra ise genişletilmiş olan kanallar gene itinayla doldurulur. Başarılı bir kanal tedavisinden sonra işlem gören dişiniz ağzınızda bir ömür boyu kalma şansını yakalamış olur. Kanal tedavisi uygulanılan diş nemini kaybetmesinden dolayı daha kırılgan bir hal alabilme ihtimaline karşı dolgu yerine uygun görülen kaplama ya da porselen inlay dolgu yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

KORKULARINIZ AĞRIYA DÖNÜŞMESİN Kanal Tedavisi

kanal-tedavisi-hqdefaultKanal Tedavisi KORKULARINIZ AĞRIYA DÖNÜŞMESİN, Dişlerimiz bizim için her şeyimiz ama zaman geçtikçe dişlerimizden bazılarında sorunlar oluşmaya başlar. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri ise ağrıdır. Dişimizin ağrıma durumları bazen çok şiddetli olur ve çekilmez duruma gelmektedir. Dişlerimizdeki ağrı nedenlerinden en önemlisi çürüklerden dolayı olmaktadır. En önemli nedenlerinden bir tanesi de diş sağlığına önem vermememizdir. Dişlerimizi düzenli fırçalama bakımında bu tehlike azalır ama tam olarak riski geçmiş sayamayız. Diş çürükleri belli zaman içerisinde dikkat edilmez ise ağrı yapmadan durur ve de bakteri üretmeye devam ederler. Çürük kısım diş içerisinde ilerledikçe diş ağrısı çekme ihtimalimiz artmaktadır. Dişin bakımına dikkat etmediğimiz sürece diş içerisinde oluşacak çürük bakteri ile şiddetli ağrılar ile dayanılamaz hale gelecektir. Bu tür ağrılarda hiç beklemeden doktorumuza danışmalıyız. Dişin uzun süre çürük olması ve bakteri üretmesi sonucu dişin son kurtarma aracı olacak doktorumuz kanal tedavisi isteyecektir. Kanal tedavisi nasıl yapılır sorularınıza doktorunuz ve iyi bir araştırma ile öğrenebiliriz.

Kanal tedavisi nasıl yapılır sorusu çok net bir durumdur. Yaşamış olduğumuz diş ağrısının sebebi çoğunlukla pulpaya (dişin iç kısmında bulunan damar ve sinirlerden oluşan diş özü denilen kısım) kadar gelen bakterilerin pulpaya üzerinde ağır tahribat yaparak geri dönüşü olmayan bir duruma gelmesidir. Bu durum meydana gelen durumu düzeltmek için pulpayı içerisini temizleyerek özel antiseptik kanal pari ile doldurmaktır. Kanal tedavileri sadece çürükler sonucu yapılmazlar. Bazen darbe sonucu da dişlerin sıkmalardan dolayı pulpayasında sorun olabilir ve kanal tedavisi uygulanır. Bazı durumlar diğerlerinden farlıdır bazen ölü hücre olma durumu gerçekleşebilir. Tedavi süresi bitene kadar hasta devam etmeli aksi takdirde ölü hücre oluşumu olur ve enfeksiyonu diğer dokulara geçme durumu gösterebilir. Bu da daha uzun ve zor bir tedavi süreci geçirmek demektir. Pulpayası geri dönülmez hale gelen dişin kökünü tedavi etmek için kullanılan en etkili ve diğer yöntemlere göre en uygunudur. Derin çürük ve çatlak dolayısıyla pulpa’nın kendini yenilemeyeceği için diş fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Bunun sonucu enfeksiyon bütün dişe yayılabilir. Tedavi yapılmadığı sürece enfeksiyon kök ucundaki dokulara kadar ulaşabilir. Bu da ağrı şişlik verir ve dişi kısa zamanda kaybedebiliriz. Tedaviyi önem vererek zaman geçirmeden yapmamız gerekmektedir.

Kanal tedavisi nasıl yapılır. Öncelikle ağrısız bir çalışma olması için dişe anestezi yapılarak başlanır. Daha sonra çürük oluşan kısım temizlenir ve iltihaplı pulpa çıkarılır. Kök kanalındaki tüm sinir ve doku artıkları temizlenme işlemi uygulanır. Kök ucuna kadar kanallar genişletilir ve uygun solüsyonlarla kanal yapılır. Yapılacak çalışmalarda seanslara göre geçici dolgu malzemesi ile kapatılır. İntihap dokusu iyileşme durumuna göre ise tedavi durumu değişmektedir. Kanal tedavisi ile dişin çekilmesini önlemek için yapılan dişi son kez can vermek için kullanılan bir uygulamadır. İyi bir doktorunuzun iyi çalışması ile iyi bir operasyon geçirmiş olabilirsiniz. Bir konuyu da unutmak gerekmektedir. Kanal tedavisi uygulanan diş daha hassas ve kırılgan olur doğal dişten beklediklerimizi beklememek lazımdır. Kanal tedavisinde lokal anestezi sayesinde bir ağrı hisseder miyim korkusu duyulmamalıdır.

Kanal tedavisi uygun ve düzenli şartlarda yapıldıktan sonra diş ömür boyu ağızda fonksiyon gösterebilir. Burada doktor kontrolünü aksatmamak çok önemlidir. Tedavi sonrası doğal dokulanma birkaç gün süreceğinden ağrı şikâyetiniz olabilir. Bu dönemde o bölgeyi yüklenmemek ve kullanmamak gerekmektedir. Bir süre sonunda da şikâyetiniz geçecektir. Bu dönemde hekiminizden tavsiyeli bir ağrı kesici almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ağrı geçmez devam eder ise o zaman tekrardan hekiminiz ile mutlaka görüşmelisiniz. Tedavi sonrası uygulama yapılan dişte canlılık yitirme olacaktır.  Bu kırılma riskini taşımaktadır. Dişinizi uzun süre kullanabilmeniz için hekiminizin size önerdiği tavsiyeleri dikkate almalısınız. Kök kanallarını doldurulan dişinizin üstünde eğer fazla madde kaybı yoksa normal dolgu yapmak, fazla madde kaybı var ise diş duvarını destekleyen onları ileride kırılmalarını engelleyecek yöntemlerin uygulanması sizin için en iyi tedavi yöntemlerinden biridir. Diş hekimi bizlere vereceği yöntem en doğru yöntemdir.

Birçok kişi dişi hekimine gitmekten korkar ve gitmekten çekinir ama hekim bize ağrılardan kurtulmamızı sağlayan tek kişidir. Diş sağlığı konusunda çok beklemeden hekimimize danışmalıyız. Aksi takdirde daha büyük diş operasyonları olmakta bu da bizi yormaktadır. Dişlerimizi ilk gün ki gibi özen ve dikkatli bir şekilde korumalıyız. Kanal tedavisi gerçekten çok zor bir tedavi yöntemi değildir. Bazı dişlerde doktora gelmek yerine farklı yöntemler dişte apse durumunu arttırmaktadır. Bu ise diş operasyonlarında çok zorluk yaratmaktadır. Tedaviyi bir şehir efsanesi gibi kötü lanse edebilecek birçok kişi kanal tedavisi olmaktan kaçınmaktadır. Kanal tedavisi en uygun ve en iyi şekilde dişimizi kurtarmamıza yarayan yöntemdir. Dişlerimize vereceğimiz önem her zaman yüksek ve iyi olmalıdır. Dişlerimizin kıymeti gittikten sonra anlayamayız. Diş sağlığına her zaman önem vermeliyiz.

Kanal Tedavisi, Doğal Dişlerin Kurtulmasında En Emin Yol

kanal-tedavisi-6Kanal Tedavisi, Doğal Dişlerin Kurtulmasında En Emin Yol, Diş sağlığı ve bakımında en uygun ve sağlıklı yöntemin, doğal dişin çekilmesi yerine dolgu veya kanal tedavisi işlemleri ile kurtarılması olacağından, doğal dişlerin kaybı zahmetli ve maliyeti yüksek tedavilerin yapılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla kanal tedavisi diş kaybından önce, dişin kurtarılması için en son aşama olarak değerlendirilmekte ve tercih edilmektedir. İşlemi kanal tedavisi izle bölümünde daha detaylı şekilde görüp, inceleyebilirsiniz.

Kanal tedavisine gitmek yöntemi, normal şekilde dolgunun yeterli olmadığı, dişin çürüğünün oldukça fazla ilerlediği, enfeksiyon veya apse oluştuğu durumlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Normal dolgu işlemine göre biraz daha uzun süren, enfeksiyon ve çürük dokunun durumuna göre bir seanstan daha fazla süreleri içeren bir yöntemdir. Yaygın olarak kullanılan bu yöntemde öncelikle dişin röntgeni çekilerek çürüğün durumu incelenir. Röntgen sonrasında işleme karar verilir. İşlemin acısız ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için sinirin alınmasından önce anestezi uygulanmakta, anestezinin de acısız olması için uyuşmayı sağlayan ve anesteziyi daha az veya hiç hissetmemeyi sağlayan jel benzeri ürünler anestezi uygulanacak alana tatbik edilerek uyuşma sağlanmaktadır. Anestezi işlemi dişteki gerekli hissizliği sağladıktan sonra kanal tedavisi işlemine geçilir.

Derin çürüklerde uygulanan bu İşlemde asıl olarak öncelikle dişin sinir dokusu alınarak dişin hissizleştirilmesi sağlanır. Çürüğe inildiğinde öncelikle damar sinir dokusu alınarak işleme devam edilir. Sinir dokusunun alınması sonrası bölgedeki çürük veya varsa enfeksiyon iyice temizlenerek, enfeksiyonun durumuna göre geçici bir dolgu ile temizlenen bölüm kapatılır. Daha sonraki seansta geçici dolgu açılarak dişin durumu incelenir. İyileşme durumuna göre kesin dolgu ve kapatma işlemi yapılarak dolgu işlemi tamamlanır. Kanalı açılmış dişe uygulanan antiseptik solüsyon vb. ilaçlarla iltihabın kurutulması, ilerlemiş enfeksiyonun iyileştirilmesi işlemi yapılır. Tüm bu aşamalar doktor tarafından takip edilir. Enfeksiyonun kuruması bazen zaman alabilmekte, tamamen kurutulmadan kapatma işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Tedaviyi biraz daha açmak gerekirse, derin çürüğe sahip dişte dişi besleyen tüm doku ve kan damarları ve sinirleri yani pulpa zarar gördüğü için tedaviye buraya ulaşılarak pulpanın temizlenmesi, buradaki kanalların tamamen boşaltılarak içinin geçici dolgu öncesi ilaçla doldurulması, enfeksiyon veya apsenin geçirildikten sonra bir sonraki işlemde tüm bu kanalların içinin kapatılması gerekmektedir. Temizlenen bölgenin dolgu, önce geçici daha sonraki seansta kalıcı ve sağlam dolgu malzemesi ile kapatılması olası enfeksiyonlardan kanalları koruyacaktır. Kullanılacak dolgu malzemelerinin türü yine çürüğün derinliğine göre doktor tarafından belirlenmekte derin çürüklerde daha dayanıklı ve sert dolgu malzemesi kullanılmaktadır. Geçici dolguların ömrünün az olması nedeniyle kalıcı dolguya geçme işlemi kesinlikle ihmal edilmemeli, geçici dolgunun bazen düşmesi durumunda diş, enfeksiyonlara oldukça açık olduğu ve kanalların zaten açık olmasından dolayı vakit geçirilmeden tekrar tedavinin tamamlanması, ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur. Hasta tarafından randevu aralarının uzatılması şeklinde bir ihmal veya işlemi uzatma durumu tedavinin başarısını engelleyecek veya daha uzun süreli bir işleme yol açacaktır. Dişin bakımının iyi yapıldığı, periyodik durumlarda kontrollere gidilmesi durumunda kanal tedavisi işlemi uygulanmış dişin ömrü oldukça uzun olabilir. Kanal tedavisi sonrası sinir dokusu alındığı için diş sıcak, soğuk vb. hassasiyetlerden etkilenmeyecektir.

Tedavide kanalların durumuna, enfeksiyonun iyileşme sürelerine göre kanal tedavisinde % 95 veya 99’lara yakın başarı sağlanabilir. Kanal tedavisi yapılan dişlerde hissiyat kaybı olduğu ve kırılganlığı daha çok arttığı için daha dikkatli olunması uzun sürelerde dişin çiğneme fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacaktır. Yine tüm işlemler gerçekleştikten ve tedavi bittikten sonra yapılacak kontrollerde röntgen çekilerek dişin durumunun sağlıklı takibi mümkün olabilmektedir. Kanal tedavisi ve dolgu yapılmış dişlerin sert işlemlere tabi kalmaması, sert kabuklu besin vb. kırılmasından kaçınılması yine dişin sağlığı ve zarar görmemesi açısından önem taşımaktadır. Diş kaybının yarattığı eksik dişlerin, dişlerin yakınlaşmasına, uzamasına, sağlıklı ve düzgün bir çiğneme yapılabilmesi, dişlerin beslenmesi ve canlılığını yitirmemesi açısından, çene kemiğinin erimesi ve diş minelerinin ve diş etlerinin zarar görmesi gibi istenmeyen sonuçlara da yol açacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavi sırasında yapılan lokal anestezi nedeniyle herhangi bir acı hissi duyulmamaktadır. Ancak tedavi sonrasında hasta dişinde herhangi bir ağrı hissederse doktorun önereceği ağrı kesici vb göre bir tedavi izleyebilir. Genelde duyulan hafif ağrılar işlem sonrasını takiben kısa sürede sonra ermektedir. Kanal tedavisi genelde tüm dişlere uygulanabilmektedir. Ancak azı dişleri gibi daha köklü dişlerde dolgu malzemesi olarak daha sert ve dayanıklı maddeler kullanılmaktadır. Bugün gelişen yöntemler sayesinde kanal tedavisi sonrasında başarı sağlanmaması durumunda dahi daha ileri yöntemlerle dişin tedavisi yapılarak dişin kurtarılması sağlanmaktadır. Kanal tedavi uzmanlığı ve bu sadece bu konuda uzmanlık yapan ve/veya üniversite hastaneleri bu konuda tüm hastalara hizmet vermektedir.

Bu konuda merak edilen, hamile bayanların bu tedavinin yapılmasının riski olup olmadığıdır. Doğum uzmanına danışmak ve çok acil değilse doğum sonrasının beklenmesi en mantıklısıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanal tedavisi Gerektiren Koşullar Ve Fiyatlandırma

kanal-tedavisi-hqdefaultKanal tedavisi Gerektiren Koşullar Ve Fiyatlandırma, Sağlıklı yapımızın ilk görünürlüğünü dişlerimiz yansıtmaktadır. Profesyonel insanların özgüvenini, inci gibi dişlerle iyi bir intiba oluşturabilir. Tedirgin havayı üzerimizden atan, rahat rahat gülerek, öz güveni sağlayan, dişlerimizin sağlığı bu yönden çok önemlidir. Diş hastalıkların içinde en çok karşılaşılan kanal tedavisi de, büyük çürük karşısında çekim yerine dişi kurtarmak amacıyla, yapılan bir operasyondur. Kanal tedavisi fiyatları; üç aşağı beş yukarı aynıdır. Genel olarak diş kaybını önlemek asıl önemli konu olmaktadır.

Bir diş niye kanal tedavisi gerektirir? Diş minesi ve altında dentin tabakası vardır. Dentinin altında da dişin sinirleri faaliyettedir. Bir diş nedenlerden ötürü kanal tedavisi isteyebilir? Diş çok çürümüşse, darbe aldı ise ya da zamanla kırılmış, deformasyona uğramış çürükler olmaktadır. Köküne kanal tedavisi yapmak suretiyle bazı vidalar koyarak, üzerine diş yapılabilmektedir. Kanal olacak dişin kökleri iltihaplanması sonucu; dişin çevresindeki kemikte enfekte olduğu için büyük ağrılar çekiyoruz. Hekimimiz kanal içini izole eder ve köklere tek tek ulaşarak temizlemeye başlar. Dişin içindeki sinir alınır ve mikroplar temizlenir. Kanal içine ince aletler ile dişin içi ve kökünü tamaen temizlenir. Dişin kökündeki iltihap kurutulur ve kanal tedavisi uygulamaları devam eder. Çürük nedeniyle eriyen diş, kök seviyesinde kalmış ise fiber post dediğimiz bir araç ile o dişin üretimi sağlanır. Etrafı bilgisayar da diş yapısına uygun bir görünüme getirilmek için ölçü alınır. Bu da porselen diş ile sağlanabilir. Hazır porseleni de yapıştırıldıktan sonra çok uygun bir diş oluşturulmuş olur. Kanal tedavisi fiyatları konusunda doktorunuzun ön muayene sonrası görüşebilirsiniz.

Kanal diş uygulanması çok uzun yıllar kullanabilir. Ancak dikkat etmemiz gereken hususlar var. Tabi uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. İyi yapılmış bir kanal tedavisi ve üzerinde yapılan restorasyon ile üzerine yapılan kaplama veya dolgunun iyi bir malzemeden yapılmış olması, sızdırmaması gibi aynı şekilde hastaların da ağız sağlına çok iyi bakmaları gerekir. Genel olarak kanal tedavisi çok büyük çürük tedavisi olmaktadır. Üzerine tapılan işlemlerde çok büyük dolgu ve porselen maddeler olmaktadır. Bu dişleri kendi ana dişimiz gibi kullanamayız. Üzerine çok sert yemek yemeğe devam eder isek, kırılmalar olmakta ve bu kırılmalar diş etinin altına inmesi sonucu çekim gerçekleşmektedir. Kanal tedavisi olan dişimiz diğer dişler gibi bakıma ihtiyacı vardır. Kanal tedavisi fiyatları da esasen yine kullanılan malzemelere de bağlıdır. Diş restorasyonu olarak, değerlendireceğimiz bu konu aslında çok önemli bir durumdur. Dişinizin sağlıksız, çürüme sonrası büyük deformasyonların sonucunda kanal tedavisine kadar giden bu durumda tedavi süreleri, kanal olan dişinizin ömrü yine size bağlıdır. Kanal tedavisi dişin pulpası dediğimiz, halk arasında diş köklerinde bulunan sinir dokusu parçacıkları, kan damarları, venlerin uzaklaştırılması ve akabinde üç boyutlu olarak sızdırmaz bir biçimde doldurulması işleminin tanımı olmaktadır. Dolgu altındaki yapısal bütün olaylar kanal tedavisidir. Sıcak ve soğukta başlayan spesifik diş ağrısından daha uzun süren, gece uykudan uyandıran ve ağrısı yüksek olarak değerlendiren bir ağrı ile kanal tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kanal tedavisi süreçleri günümüzde çok kısa süre de yapılmaktadır. Daha esnek aletlerde eğri köklerde bile kanal tedavisi uygulanmaktadır. Kök ucuna kadar yapılması gereken bir tedavi süreci tek seansta tamamlanmaktadır. Kalp ve şeker hastaların da kanal tedavisi seanslarını çok kısa tutulmalıdır. Hamile kişiler de röntgensiz yöntemler izlenmelidir.

Tedavi süreçlendirmek gerekirse, apse oluşumu yoksa tek seansla tamamlanır fakat aşırı iltihaplanma olmuş dişse iltihap kurumasına kadar ikinci ya da üçüncü seanslar ile kanal tedavisi tamamlanmaktadır. Günümüz teknolojisi hastaya verilen radyasyon dozu %70 oranında azalmalar konusunda yenilikler çok faydalıdır. Lazer uygulamaları da iltihap ve enfeksiyonlar azaltılmaktadır. Lazer amaçları kök kanallarındaki mikro-organizmalar daha kolay öldürme yetisine sahiptir. Hiçbir şekilde hasta zararına değildir. Uzmanlık gerektirir ve doğru dozaj ile mümkündür. Toplumda kanal tedavisi denince çok acı veren ve ağrılı işlemler diye kaçmaktayız. Artık teknolojik gelişmeler sayesinde kullanılan jeller olsun, lokal anestezi ile de hiçbir şekilde ağrı duyulmamaktadır. Ama iltihaplı dişler doku PH değişiminde tam uyuşma olmuyor bu yüzden antibiyotik tedavi sonrası kanal tedavisi gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda acısız bir tedavi süreci ile işlemler gerçekleştiriliyor.

Hastalar en çok diş sinirleri alındıktan sonra diş fonksiyonunu kaybetmez ve bir ömür boyu kullanmaktalar. Kanal tedavisi sonra diş renklenme oluşumu bugün kullanılan teknolojik aletler ile son verilmiştir. Kanal tedavisi fiyatları yönünden, özel üniversite hastanelerinde SGK ile anlaşmaları farkı ödemeler ve bazı özel kurumlar sigortaları ile anlaşmaları vardır. Eğer kanal tedavisi başarısız olmuş ise küçük bir cerahi işlem uygulanıyor. Apikal rezeksiyon olan bir işlem yapılıyor. Kökte uçlarına uygulanan bir işlemdir. Küçük bir pencere açıp enfekte kökler uç kısımlar kesilir ve sorunlu dokular alınmış, diş kurtarılmış olur.

 

 

Kanal Tedavisi Nedir ?

kanal-tedavisi-nasil-yapilir-34Kanal Tedavisi Nedir ? Kanal tedavisi lokal anestezi altında yapılan bir tedavidir. Dişin olduğu bölge uyuşturulur, hekim tarafından özel set ve aletlerle ile diş açılır. Dişin ortasından başlayarak pulpo odasına ulaşılır. Pulpo odası dişin sinir ve damarlarının olduğu boş bir odadır.

Bu odanın tamen temizlenmesi gerekmektedir. Bu odanın altında diş köklerinin içinde kanallar mevcuttur. Kemikten gelen sinir ve damarlar, bu kanallar sayesinde dişin içindeki pulpoya ulaşır. Kanal tedavisi isminden de anlaşıldığı üzere, bu kanalların temizlenmesi ve doldurulması işlemlerini kapsamaktadır. Özel iğne ve uçlar ile bu kanala girilir. Kanal içindeki yumuşak dokular yani enfekte olmuş dokular tamamen temizlenir. Kök kanallara genişletilir ve özel olarak üretilmiş olan kanal hatları ve dolguları ile diş doldurulup üzeri örtülür. Kanal tedavisi korkulanın aksine ağrılı bir tedavi değildir. Lokal anestezi ile hiçbir şey hissetmeden tedavi görebilirsiniz. Çok şiddetli, apse yapmış, akut ile çok iltihaplı durumlar mevcutken diş içindeki PH değişiminde anestezi etkisiz olabilir. Bunun için antibiyotik kullanımı ve ya gerekli ajanlarla ölmesini sağlamalıyız. İltihaplı kök, iltihaptan temizlenince kanal tedavisinin devamı sağlanabilir. Kanal tedavisi fiyatları yine kullanılan malzeme, seanslar açısından değişiklik gösterebilir.

Kanal tedavili diş ölü diştir ve ömrü kısadır. Zamanla, orijinal dişimizden farklı ve diş özelliğini yansıtmayacak ve daha kırılgan bir yapıya bürünecektir. Ayrıca çürüyebilir ve kırılmalar olabilir. Kanal tipi tedavilerde diş yapınıza da çok bağlıdır. Yan kanal dediğimiz yöntem de etkili bir kanal türüdür. Çok iyi yapılmış kanal tedavisinde bile daha sonra ağrı görülebilir. Gözle görülmez, rötgenler de belli olmayan kanallarda biriken mikroorganizmalar ya da canlı dokular daha sonra problem oluşturmaktadır. Düzenli kontrol ile yeni başlayan çürüklerin temizlenmesi gerekli sağlığı oluşturacaktır. Kanal tedavisi yapılma durumu için, dişin sinirlerinin artık boşalması gerekliği, çürüğün ilerleyerek sinir dokusuna ulaşarak büyük ağrılara yol açması ve büyük çürüklerin varlığında gerekli bir tedavi yöntemini içerir. Dişin nefroz olduğu veya başka sebepler ile dişin öldüğü, kök ucunda enfeksiyonların başladığı durumlar için kanal tedavisi yapılmaktadır. Kanal tedavisi dişi çekmeyip ağızda varlığını sürdürmesi için yapılan bir uygulamadır. Kanal tedavisi dişi teorikte mumyalamakta diyebiliriz. Diş içi boşaltılarak içi özel maddeler içeren kanal dolguları ile doldurulur ve diş tekrar kullanılabilir duruma getirilir. Kanal tedavisi ile mumyalanan diş artık canlı değildir. Soğuk, sıcak ya da başka etkenlerde tepki vermeyecektir. Sadece fonksiyon açısından ve estetik anlamda ağız içinde devamlılığı sağlayacaktır. Kanal tedavisi sonrası yine çiğneme olsun, her türlü aktiviteye devam edebilmekteyiz. Sadece dikkat etmemiz gereken unsur, kanal tedavisi ile ölü hale gelen diş beslenemediği için daha zayıf, kırılgan olmakta ve bakımı ve kontrollerini bu yönde önem taşımaktadır. Kanal tedavisi fiyatları hakkında bilgi almak için ön muayeneden sonra doktorunuzla görüşmelisiniz.

Çocuklarda kanal tedavisi yapılabilir. Çocuklarda süt dişlere, daimi dişler rehber olduğu için, ön bölgedeki dişlere 6 ila 8 yaşa kadar; arka bölgedeki dişlere ise 12 yaşa kadar ağız içinde tutmak gerekmektedir. Bu yüzden, çürük anlarında dolgu gerekiyor. Eğer çürük ilerlemiş ise kanal tedavisi yapmak gerekmektedir. Eğer çocuk 3 veya 4 yaşında ön dişleri çürümüş ise yine kanal tedavisi ile dişleri düşene kadar ağız içinde tutmak zorundayız. Çocuklarda yapılan kanal tedavisi yetişkinlerde yapılan tedavi kadar uzun sürmez. Çok daha kısa ve basit bir işlem olmaktadır. Normal şartlar altında uzman doktor tarafından yapılan kanal tedavileri ve sizin diş kontrolleriniz ile dişiniz bir ömür boyu dayanır bir halde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kanal tedavisi bir veya iki seansla enfeksiyon bitene kadar devam ettirilmelidir. Dişerimizin mine ve dentil denilen tabakalar çürümeye başladığı zaman dolgu ile çözüm bulabiliriz fakat çürükler artık ihmalden ve hissetmemekten belki ilerleyerek pulpoya kadar ulaşır ve sinirlere kadar iner. Bu durumda artık kanal tedavisi ile sinirlerin alınması gerekmektedir. Bunun dığında bir travma, darbe, düşme çarpma gibi sinir dokusuna gelen zarardan ötürü kanal tedavisi yapılır. Güncel uygulamalar, teknolojinin ilerlemesi ile tek seanslar ile bu sıkıntıdan kurtulmaktayız. En değerli zamanı efektif kullanmak adına kısa süreli çözümler uygulanmaktadır. Hem estetik, hem konforlu ve işlevli olarak dişi uzun süre kullanabilmekteyiz. Klinik olarak kanal tedavisi başarıları çok yüksektir. İdeal şartlarda ve doğru bir şekilde yapılan kanal tedavisi olan diş bir ömür boyu kullanılabilir. Basit çürükleri kanal tedavisine gelmeden doktora gitmemizde fayda vardır. Ufak kontroller ve arada bir diş hekimimize başvurmamız bizim sağlığımız için önemlidir. Dentil operasyon mikroskobu ile mikro cerrahi işlemlerde, hekime kolaylık sağlayan görüş açılarını çok kolay görünürlük sağlıyor ve görülemeyen kanalları kaliteli tedavi yöntemi ile buluşturuyor. Kanal tedavisi fiyatları maliyet açısından ödeme kanalları ile özel sigorta ya da SGK olarak ödeme koşullarını mutlaka sorunuz.

 

KANAL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ VE ÜCRETİ

kanal-tedavisi-nedirKANAL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ VE ÜCRETİ, Bugün baktığımız zaman hastaların en çok korktuğu tedavilerden biri diyebiliriz kanal tedavisi için. Ancak dişin kurtarılabilmesi için uygulanabilecek son aşama olduğundan dolayı da vazgeçilemeyecek bir tedavi yöntemidir aynı zamanda.

Kişiler kanal tedavisi uygulamasını yapacak olan doktorun bilgisini, tecrübesini tanınmış tercih edilen bir doktor olup olmadığını merak ettikleri gibi kanal tedavisi ücreti hakkında da bilgi sahibi olmak istemektedirler. Kanal tedavisi ücreti pek çok şeye bağlı olarak değişebildiği gibi, kanal tedavisi yapılacak olan dişin kaç köklü olduğuna göre de değişebilen bir tarifesi vardır. Bildiğiniz gibi dileriniz bir, iki, üç ya da dört köklü olabilir. Ayrıca kanal tedavisinin ücretlendirmesi bu dişlerinizin köklerinde herhangi bir enfeksiyon iltihap ve benzeri gibi rahatsızlıklar bulunup bulunmadığına göre de değişebilen bir skalaya sahiptir. Bundan başka da kaplama yapılırken kullanılacak olan malzemeye aynı şekilde de dolgu yaptırmanız durumunda bu sırada kullanılacak materyale göre de değişebilmektedir.

Kanal tedavisi hangi durumlarda yapılır biraz bu konu üzerinde duralım ki kanal tedavisi ücreti neye göre hesaplanıp uygulamaya koyuluyor hepimizin görme fırsatı olsun. Öncelikle kanal tedavisi yapılması gereken dişler, ya travma nedeniyle kaybedilmeye yüz tutmuş dişler olmakta, ya da çürükler nedeniyle iltihaplanmış canlılığını yitirmekte olan dişler olmakta. Bu dişleri kurtarabilmek, fonksiyonel özelliklerini onlara geri kazandırabilmek adına kanal tedavisi uygulanır. Bu tedaviye eşdeğer olabilecek bir tedavi bulunmamaktadır. Bu sayede dişinizi çektirmekten kurtulursunuz. Uzun yıllar sağlıklı bir ağız yapısıyla yaşama devam edebilirsiniz. Kanal tedavisi uygulanırken hastaların birçoğu çekinir ağrılı bir işlem olabileceğinden ötürü. Çünkü dişin minesini aşıp pulpası hasar gördüğü durumlarda oradaki sinirler ve damarlar ağrıya ısıya karşı duyarlı olduğundan ötürü tedavi sırasında rahatsızlık vermesi durumundan çekinilmektedir. Ancak hastaların böylesi bir endişeye kapılmasının yersiz olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü bu tedaviye başlarken genellikle lokal anestezi uygulanarak hastaların işlem sırasında ağrı acı hissetmesi engellenerek konforlu bir operasyon atlatılması amaçlanır. Bazı durumlarda da hastaların özel olarak tercih etmesi durumlarında genel anestezi altın bu işlem gerçekleştirilebilir. İşleme başlandığında ilk olarak dişin minesini aştıktan sonra, alttaki hasar görmüş olan pulpa alınmaktadır. Sonrasında ise dişin köklerinin içindeki kanallarda bulunan mikroorganizmaların temizlenmesi sağlanarak, bu kanalların içi uygun oranda genişletilir ve doldurulur. En son aşama olarak da dişin en dış kısmında bulunan minenin aşınıp aşınmaması durumuna bağlı olarak da o bölgeye diş hekiminizin uygun görmüş olduğu bir dolgu ya da porselen inlay dediğimiz işlemlerden herhangi birisi uygulanmak suretiyle, fonksiyonunu kaybetmek üzere olduğunuz bu dişiniz size hem tam fonksiyon kazanmış olarak hem de estetik görünümünü kazanmış olarak tekrardan sunulur.

Kanal tedavisinin sıklıkla uygulanma nedeni, hastaların yoğun diş ağrısı şikâyetiyle diş hekimini ziyaret etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda çoğunlukla anlaşılan şudur; diş çürümüştür, hatta çürük mine tabakasını aşıp pulpaya yani dişin özüne ulaşmıştır ve oradaki sinirlere ve damarlara zarar verme aşamasına geçmiştir. Bu aşamada dişin canlılığını yitirmesi an meselesidir. Bu sebeple de hemen kanal tedavisi uygulamasına geçilir ve kaybedilmek üzere olan diş hastaya tekrardan kazandırılmaya çalışılır.

Kanal tedavisi uygulamasından sonra dişin ne kadar süren bir ömrü olduğu da merak edilen konulardan birisidir. Şunu belirtmeliyiz ki, kanal tedavisi uygulandıktan sonra o dişiniz size çok uzun yıllar eşlik etmeye devam edecek demektir. Ancak şunu da bilmekte fayda vardır. Kanal tedavi uygulandıktan sonra bu dişler kırılganlığa daha müsait durumda olabilirler. Bu gibi bir durumun önüne geçebilmek adına, kanal tedavisi uygulanılmış olan dişin üzeri birde porselen kaplama ile kaplanırsa bu istenilmeyen durumun önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir. Kanal tedavisi genel olarak baktığımızda çok yüksek bir ihtimalle başarılı olmaktadır. Ancak çok küçük bir ihtimal olarak görülse bile tedavinin başarılı olamaması durumu söz konusu olabilir, bu durumlar da, diş kanallarının dar ve eğri olması, bazı anatomik problemler, kanal aletinin kanal içerisinde tahrip olması gibi problemler nedeniyle başarısız olunabilmekte ve hatta tedavi yapılamayabilmektedir. Normal şartlarda kanal tedavisi bittikten sonra ağrılarınızın son bulması beklenmektedir. Ancak tedavinin yeni bitmiş olduğu durumlarda çok az bir miktar ağrı hissedilmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda da diş yeni bitmiş olan bir tedavinin ardından tedavi yapılmış olan diş üzerine fazla baskı uygulanmaması önerilir. Bir miktar zaman geçtikten sonra bu hassasiyet durumunun geçmesi beklenir. Ancak ağrılarınız bu aşamada azalmak yerine artmaya başlıyorsa mutlaka tekrar diş hekimine bu başvurmanız önerilir. Kanal tedavisi ücreti bu yıl ne durumda diye araştırma yaparken size nasıl büyük bir kazanım sağladığını bu açıklamalarımız sonrasında gördüğünüz zaman diğer birçok hasta gibi maddi anlamda her durumda hak edilen bir ücret talep edildiği kanısına varmanız muhtemeldir.

Son olarak hangi durumlarda kanal tedavisi uygulanmaktadır bir bakalım; sert bir darbe alınması neticesinde dişin travmaya uğraması, yüksek yapılmış dolgular, çeşitli tedaviler sonrası aşırı kuvvet uygulanmış olan dişlerde, ilerlemiş olan bir çürük nedeni ile dişin pulpasının harap olması nedeniyle, diş gıcırdatma ve diş sıkma gibi kötü alışkanlık nedeniyle dişin pulpasına zarar verilmesi sebebiyle uygulanan bir tedavi biçimidir.

Kanal Tedavisi DİŞ KURTARICI YÖNTEM

kanal-tedavisi-sonrasi-agriKanal Tedavisi Diş Kurtarıcı Yöntem, Modern zamanlarda diş tedavileri bir gereklilik olmaktan çok estetik hale gelmeye başladı. Zamanında bakımı yapılmamış dişler sorunları içeride büyüterek bir şekilde patlak verirler. Hasta yoğun ağrı duyarak hekime başvurmak zorunda kalabilir. Diş tedavileri zamanında uygulandığında daha az hasar ve daha az acıyla hastaya istediği sağlıklı diş yapısını kazandırmada etkili olabilir ancak eğer ertelenmiş olarak başvuruluyorsa işte o zaman diş tedavileri pek çok kişi için kabus halini almış olabilir. Dişlerimize gereken özeni ve bakımı göstermediğimiz takdirde çürümeleri ve eski fonksiyonlarını göstermemeleri gayet normaldir. Ancak herhangi bir sorun olarak bize varlıklarını hissettirdiklerinde dişimizi kurtarabilmek adına hemen hekimimize başvurup tedaviyi uygulamamız gerekir. Bunun önemi ana dişimiz pek çok özelliğiyle tedavi sonrası oluşturulan dişlerden farklı ve özellikli oluşundadır. Zamanında önlem alınmayan dişlerde oluşan çürükler iltihaplar dişin belirli kısımlarında şiddetli ağrılar oluşturabilir. Bu noktada eskiden uygulanan yöntem dişin çekilmesiydi ancak şu an dişin kaybedilmemesi adına kanal tedavisi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde diş kaybedilmeden, dişin ve kökün hasarlı olan bölümleri temizlenerek tedavi edilir ve böylece hasta hem ağrıdan kurtulmuş olur hem de dişini kaybetmez. Bu tedavi yönteminin adı duyulduğunda her ne kadar pek çok insan irkilse de yöntem uygulanırken “ Kanal tedavisi ağrısı”nı en aza indirmek için anestezi uygulanıp hem dişten kaynaklanan ağrı en aza indirilir hem de tedavinin doğal acı hissi düşürülür.

 

Ağız ve diş bakımı herkes için önemsenen bir konu olmalıdır. Etkili ve yeterli seviyede uygulanamayan bu bakım ilerde diş ağrıları ya da sancıları, ağızla alakalı problemler, diş eti kanamaları gibi sorunlar oluşturarak kendini gösterebilir. Eğer bu şekilde zamanında dişlere yeteri kadar önem verilmemişse de muhakkak ki bu durumun yol açtığı en ufak bir problemin fark edilmesi durumunda önlem almak çok önemlidir. Bu erken müdahale hastalıkların tedavi yöntemini ve süresini etkileyen bir faktördür. Aynı şekilde kanal tedavisinde de dişteki oluşan sorun şayet erken teşhis edilmişse tedavi uygulamak hasta açısından daha kolay gerçekleşecektir. Kanal tedavisi son raddeye gelmeden uygulanırsa tedavi süresi daha kısa sürebilir ancak eğer diş kaybedilmeye yakın hekime başvurulmuşsa maalesef tedavi süresi biraz uzayabilir. Dişin problemli oluşu kendini birkaç şekilde belli edip hastalara önlem açısından uyarıda bulunabilir. Dişte oluşan enfeksiyon yiyecek ve içeceklere karşı aşırı hassasiyet hissedilebilir ağrı şeklinde kendini gösterir. Enfeksiyon genel olarak dişin o bölümünün şişmesi ve enfeksiyon birikintisiyle de anlaşılabilir. Bu noktada direkt olarak tedavi uygulanmaya başlanmaz ve ilk önce antibiyotik kullanılarak dişin enfeksiyonu giderilmeye çalışılır. Bu tarz dişlerin de tedavisi mümkün olabildiği gibi yalnızca tedavinin süresi uzayabilir. Kanal tedavisinin tekniğini genel olarak incelediğimizde, dişin iç bölümündeki kısım yani pulpanın kanal tedavisi yönteminin temelini oluşturduğunu görürüz. Dişler çok fazla hasar görüp bu hasar neticesinde, örneğin çürüklerden dolayı dişin çevresinde oluşan bakteriler bu kısmın ölmesine sebep olabilir. Bu kısmın hasar görüşü ile birlikte yayılan bakteriler bütün dişe yayılıp hastaya yoğun diş ağrısı şeklinde yansıyabilir. Dolayısıyla kanal tedavisinin olmadığı durumlarda insanlar bu durumda dişlerini çektirmek zorunda kalıyordu. Şuan ise kanal tedavisi uygulanarak diş çekmeden yani bir diş kaybettirmeden o dişi maksimum tedavi edip ağrıyı durdurmak en sık kullanılan yöntemdir. Sadece kök kısmı temizlenirken “kanal tedavisi ağrısı” hastayı biraz rahatsız edebilmektedir.

 

Uygulanan tedavinin basamakları ise şöyledir. Bazen dışardan gözükebilirse de genel olarak radyografi filmi çekilerek hastanın hangi dişten şikayetçi olduğu anlaşılarak ilk önce dişe anestezi yapılarak ağrı duyma hissi en aza indirilir. Dişin üzerinde yayılmış olan bakteriler sebebiyle çürük oluşmuş bölge temizlenir. Pulpa ordan çıkarılır ve kalan bütün bölüm temizlenir. Dişin kök uçları ince iğne ile temizlenerek özel malzemelerle yıkanır. Burada sinirler öldürülerek enfeksiyon tamamen temizlenir. Bu şekilde kök kısmının temizlenmesinden sonra diş bölümü diğer ilişkileri kesilir ve yayılımın ve oluşmuş olan enfeksiyonun kendini tekrar etmesi önlenir. Akabinde ise beyaz renkli yalancı dolgu malzemesiyle diş kapatılarak diş birkaç gün dinlendirilir. Diğer bir kontrolde eğer herhangi bir hasar oluşmamışsa bu sefer kalıcı dolgu malzemesiyle diş dolgu yapılır. Hem geçici olarak uygulanan dolgu sonrası hem de asıl kullanacak dolgu uygulama sonucunda dişteki hassasiyet nedeniyle yiyecekler dolgu olmayan bölümde çiğnenip hassasiyet en aza düşürülmelidir. Bu tedavi akabinde dişte bir iki gün çok düşük seviye de hissedilir ağrı oluşabilir. Ancak bu ağrı doğaldır. Bu noktada da doktorun tavsiyelerine uyup diş normal haline getirilmelidir. “Kanal tedavi ağrısı” belirli bir zaman sonra ortadan kalkarak şişlikler ve iltihaplı alanlar tamamen yok edilip diş sağlıklı hale getirilir. Tedavi sonucu genellikle başarılı olmasına rağmen bazı durumlar da tedavinin iyi yapılmaması veya dişin kök yapısından kaynaklı sorunlar yeniden aksedebilir. Bu noktada tedavi yeniden yapılır. Uygulanmış olan dolgu yerinden tekrar çıkarılır ve kök tedavisi yeniden uygulanır temizlenmeyen kısımlar ya da sonradan oluşan kısımlar temizlenir. Eğer cerrahi bir müdahale yapılması gerekiyorsa bu noktada yapılarak dolgu işlemine sonradan geçilir.